Chi nhánh 1: 435  Phan Huy ích - P.14, Gò vấp, Tp.HCM -Tel: 0986 463 220

Chi nhánh 2: TDP8, P. Bắc Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh -Tel: 093 5555 101